• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Cele na nowy rok

Dodano: 10 sty 2018

Celem Stowarzyszenia w nowym roku jest zabieganie o uwzględnienie wniosków złożonych do Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi i Poznaniu w sprawie wprowadzenia fragmentu drogi w treści opracowywanego „Planu Zagospodarowywania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego i Łódzkiego” zarówno w jego części tekstowej jak i graficznej, poprzez wkreślenie projektowanej drogi wojewódzkiej na rysunkach „Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Województwie Wielkopolskim i Łódzkim” oraz jej wybudowanie.

Chcemy szczególną uwagę zwrócić na potrzebę wybudowania fragmentu drogi ponadregionalnej – wojewódzkiej o długości 27 km, która będzie przedłużeniem ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 710 z Warty do miejscowości Szulec gm. Opatówek, gdzie połączy się z drogą wojewódzką nr. 471. Inwestycja ta jest bardzo ważna dla powiatu sieradzkiego i kaliskiego, dla gmin Warty, Goszczanowa, Koźminka, Opatówka oraz Szczytnik znajdujących się na granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego. Brak perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej wpływa na pogorszenie sytuacji gospodarczej tych gmin, pogłębienie procesu wyludnienia oraz dalsze defaworyzwanie mieszkańców tych obszarów.

Warto podkreślić, że proponowana droga ponadregionalna oraz tereny usługowo – magazynowo – produkcyjne o powierzchni 22 ha przylegające do tej proponowanej drogi zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy Goszczanów z dnia 18.05.2017r. do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów. Starosta sieradzki i kaliski oraz Wójtowie i Burmistrzowie Warty, Goszczanowa, Koźminka, Opatówka oraz Szczytnik, mieszkańcy i firmy zlokalizowane w tych gminach wystawili pozytywną opinie oraz dostrzegają potrzebę wybudowania tej drogi.

W chwili obecnej zadaniem priorytetowym jest zatem wprowadzenie tej drogi do planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Jest to niezbędne by móc starać się o finansowanie tej inwestycji także z środków UE i móc w przyszłości zrealizować ten projekt drogowy. Wskazywanie pełnego modelu źródeł finansowania drogi nie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Koniecznym natomiast jest wprowadzenie tej drogi do planu zagospodarowania przestrzennego tych województw, aby w przyszłości wnioskować o dofinansowanie z środków EU na budowę drogi.

Cieszymy się, że naszą inicjatywę poparł RZPP Ziemi Łódzkiej (PKPP Lewiatan), który w liście formalnym skierowanym do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w dniu 21 czerwca 2017 roku zwrócił się o możliwość formalnej dyskusji na temat proponowanego fragmentu drogi. Podsumowując ten wątek trzeba mocno powiedzieć, że wszystko jest w rękach Marszałków i Biur Planowania Przestrzennego oraz Sejmików województwa łódzkiego i wielkopolskiego, bo to oni podejmują ostateczną decyzję.