• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zadania pt.: „DIETA DROBIOWA ZAWSZE ZDROWA”

Dodano: 25 kw. 2018

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożył nw. Wykonawca:

PHIN Consulting Sp. z o. o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

Cena oferty brutto: 290 680,00 zł

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w ogłoszeniu i złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert i określonym w ogłoszeniu wzorem arytmetycznym ww. oferta uzyskała 100 pkt.