• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

13 sierpnia

Promocja produktów rolno – spożywczych

Promocja mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, końskiego, owczego, mleka, zbóż, owoców i warzyw, ryb i ich przetworów.

13 sierpnia

Wspieranie marketingu rolnego

Informowanie o jakości produktów rolno – spożywczych, organizacja konferencji i promocji, udział w targach, badanie rynku.

Organizacja imprez plenerowych

29 lipca

Organizowanie imprez plenerowych i balów

Przez organizację wydarzeń masowych chcemy zachęcić do niesienia pomocy innych.

Pomoc materialna

29 lipca

Organizowanie pomocy materialnej

Udzielamy specjalistycznych form pomocy dzieciom z ubogich rodzin i zaniedbanych wychowawczo.

Wykluczenie cyfrowe

29 lipca

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Umożliwiamy dostęp do nowych technologii zapewniając pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Pomoc starszym i niepełnosprawnym

29 lipca

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Seniorom najbardziej samotnym i niesamodzielnym zapewniamy rozmaite formy pomocy.

Ochrona i promocja zdrowia

25 lutego

Ochrona i promocja zdrowia

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego kładziemy nacisk na edukację zdrowotną mieszkańców wsi.

Promocja zatrudnienia

25 lutego

Promocja zatrudnienia

Pomagamy osobą nieradzącym sobie na rynku pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy.

Rozwój przedsiębiorczości

25 lutego

Rozwój przedsiębiorczości

Skupiamy się na rozwoju turystyki wiejskiej oraz wytwarzaniu i dystrybucji produktów lokalnych.

Rozwój infrastuktury

25 lutego

Rozwój infrastruktury

Wpieramy rozwój i dostępność usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę.