• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

O nas

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych, których celem wspólnego działania jest praca na rzecz równomiernego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Jesteśmy stowarzyszeniem, które ma na celu zapewnić obszarom wiejskim odpowiedni rozwój w dobie nowoczesności, gdzie mogą być one pominięte i wycofane. Dzięki wnikliwym zabiegom stworzyliśmy zespół osób będących w stanie zmienić obraz obszarów wiejskich na terenie całej Polski dbając o dobro społeczności lokalnej.

Główny obszar zainteresowania Stowarzyszenia to marketing i promocja produktów rolno-spożywczych oraz przetwórstwa w kraju i za granicą, inicjowanie i propagowanie oraz koordynowanie oddolnych inicjatyw społecznych, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, turystyki wiejskiej, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi, integracja środowisk lokalnych, przedsiębiorców i producentów rolnych, promowanie i koordynowanie budowy dróg oraz terenów inwestycyjnych na obszarach wiejskich, współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa itp. oraz uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla Polskiego Rolnictwa i Przetwórstwa.

Naszym priorytetem jest pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w lepszym funkcjonowaniu w dobie nowych wyzwań. Chcemy doprowadzić do korzystnych zmian na wsi i na obszarach wiejskich.