• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Rozwój obszarów wiejskich

Pomoc obszarom wiejskim

Zmieniamy obszary wiejskie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w całym kraju.
Aktywizowanie społeczności

Aktywizowanie społeczności

Wpływamy na organizację mieszkańców, pomagając w rozwoju i zdobywaniu nowych doświadczeń.
Rozwój kultury

Rozwój i promocja kultury

Zajmujemy się szeroką promocją kultury uwzględniając wydarzenia promujące lokalne tradycje.
Inicjatywy społeczne

Inicjatywy społeczne

Mając na uwadze dobro mieszkańców, realizujemy skuteczne i nowatorskie inicjatywy społeczne.
Rozwój infrastuktury

Rozwój infrastruktury

Wpieramy rozwój i dostępność usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę.
Rozwój przedsiębiorczości

Rozwój przedsiębiorczości

Skupiamy się na rozwoju turystyki wiejskiej oraz wytwarzaniu i dystrybucji produktów lokalnych.
Promocja zatrudnienia

Promocja zatrudnienia

Pomagamy osobą nieradzącym sobie na rynku pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy.
Ochrona i promocja zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego kładziemy nacisk na edukację zdrowotną mieszkańców wsi.
Pomoc starszym i niepełnosprawnym

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Seniorom najbardziej samotnym i niesamodzielnym zapewniamy rozmaite formy pomocy.
Wykluczenie cyfrowe

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Umożliwiamy dostęp do nowych technologii zapewniając pełne uczestnictwo w społeczeństwie.
Pomoc materialna

Organizowanie pomocy materialnej

Udzielamy specjalistycznych form pomocy dzieciom z ubogich rodzin i zaniedbanych wychowawczo.
Organizacja imprez plenerowych

Organizowanie imprez plenerowych i balów

Przez organizację wydarzeń masowych chcemy zachęcić do niesienia pomocy innych.

Wspieranie marketingu rolnego

Informowanie o jakości produktów rolno – spożywczych, organizacja konferencji i promocji, udział w targach, badanie rynku.

Promocja produktów rolno – spożywczych

Promocja mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, końskiego, owczego, mleka, zbóż, owoców i warzyw, ryb i ich przetworów.