• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Do Afryki w celu poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskiego drobiu

Dodano: 26 paź 2022

Polska od lat jest numerem 1 wśród producentów mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, a polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w Europie. Jesteśmy drugim eksporterem mięsa drobiowego w handlu wewnątrzunijnym, do państw członkowskich UE trafiło 72% całego eksportu polskich produktów drobiarskich.

Sprzedaż zagraniczna polskiego drobiu to filar rozwoju branży. Rynek europejski jest już jednak mocno nasycony, więc jednym z największych potencjałów eksportowych są kraje Afryki. Rozwój eksportu do krajów poza unijnych jest warunkiem utrzymania wzrostowego trendu w produkcji polskiego drobiu. Dodatkową pozytywną cechą zapotrzebowania na drób na rynkach krajów trzecich jest popyt na elementy mniej cenione przez odbiorców wewnątrz UE (elementy z kością, podroby, łapki, lotki). Dlatego zharmonizowanie eksportu do UE z eksportem do krajów trzecich pomoże zoptymalizować produkcję drobiu w Polsce i zapewnić ekonomiczne wykorzystanie każdego z elementów tuszki.

Widząc potencjał rynku afrykańskiego, obraliśmy sobie za cel 3 kraje – Angolę, Namibię oraz Tanzanię, których populację szacuje się łącznie na ponad 85 milionów ludzi. Zamierzamy przeprowadzić misje gospodarcze w każdym z powyższych Państw, w celu zbadania rynku, znalezienia partnerów biznesowych oraz promocji polskiego mięsa drobiowego. Działania w ramach projektu będą się koncentrowały na załatwieniu formalności związanych z ustaleniem świadectw zdrowia w eksporcie, prezentacji krajowego systemu produkcji oraz przetwarzania drobiu wskazując na najwyższe europejskie standardy chowu oraz przetwórstwa obowiązujące w Polsce. Nawiązanie relacji z jednostkami administracji państwowej, służbami weterynaryjnymi, celnymi i przedstawienie im możliwości polskiego sektora drobiowego pozwoli zbudować zaufanie u potencjalnych partnerów biznesowych, co w przyszłości przełoży się na kontrakty handlowe dla polskich firm.

Jeżeli jesteś przedstawicielem firmy, która chciałaby eksportować swoje produkty drobiowe do powyższych Państw i wziąć udział w planowanych misjach gospodarczych – skontaktuj się z nami.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2022 r. Pierwszy z wyjazdów planujemy na grudzień 2022.