• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Podsumowanie projektu pt. „Wsparcie ekspansji polskiego sektora drobiarskiego na rynku Afryki”

Dodano: 23 sty 2024

W ramach projektu o nazwie „Wsparcie ekspansji polskiego sektora drobiarskiego na rynku Afryki” Stowarzyszenie Innowatorów Wsi podjęło działania mające na celu poszukiwanie nowych kontaktów biznesowych i współpracy handlowej w zakresie eksportu mięsa drobiowego. W szczególności skupiono się na rynkach Tanzanii, Angoli i Namibii. Projekt rozwinięto o uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do tych państw.

Ekspansja polskiego drobiarstwa na rynki Afryki

Po wstępnym rozpoznaniu rynku, obranymi celami ekspansji polskiego drobiarstwa są Angola, Namibia i Tanzania, kraje liczące łącznie 85 milionów mieszkańców. Zgodnie z założeniami, sprzedaż zagraniczna polskiego drobiu jest kluczowym filarem rozwoju branży, a kraje afrykańskie stanowią obszar o ogromnym potencjale.

Spotkanie w MRiRW – krok w kierunku współpracy z Namibią i Angolą

Dnia 16 stycznia bieżącego roku miało miejsce ważne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z udziałem przedstawicieli służby weterynaryjnej Republiki Namibii Panami Natangwe Snyder Amuthenu i Alphius Mahoto Liyemo , Ambasady Republiki Namibii w Berlinie Panią Michelle B. Farmer oraz firm handlowych z Namibii i Angoli. Wiceminister Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz Bogusław Wijatyk, Dyrektor Generalny MRiRW byli obecni podczas rozmów, których głównym tematem było nawiązanie współpracy handlowej i uzgodnienie świadectwa zdrowia niezbędnego do eksportu mięsa drobiowego do Namibii i Angoli.

Rozmowy techniczne prowadził Pan Paweł Meyer, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Kolejnym etapem były spotkania z producentami drobiu oraz przedstawicielami zakładów przetwórstwa drobiu, mające na celu nawiązanie współpracy handlowej. Ważnym elementem wizyty była również prezentacja laboratorium weterynaryjnego.

Uzgodnione świadectwo zdrowia – kluczowy krok w ekspansji

W dniu 18 stycznia osiągnięto ważny etap projektu – uzgodnienie świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych do Republiki Namibii. Dokument ten został podpisany przez Głównego Lekarza Weterynarii Pana Pawła Niemczuka oraz Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii w Namibii, Pana Natangwe Snyder Amuthenu.

Wizyta w SGGW i koncert noworoczny

W odpowiedzi na zaproszenie Pani dr hab. Marty Mendel, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, delegacja z Afryki miała okazję odwiedzić SGGW oraz uczestniczyć w Koncercie Noworocznym Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.

Wizyta delegacji z Tanzanii i Angoli

We wrześniu 2023 roku gościliśmy przedstawicieli Tanzanii i Angoli, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Sekretarzem Stanu w MRiRW, Ryszardem Bartosikiem. Zauważono, że dotychczasowa współpraca w sprawach rolnych między Polską a Tanzanią oraz Angolą nie była intensywna, jednak aktualne wyniki wzajemnej wymiany handlowej są obiecujące.

Uzgodnione świadectwo zdrowia dla Zanzibaru

W listopadzie 2023 roku odnotowano kolejny sukces, uzgadniając świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych do Zanzibaru, autonomicznej części Tanzanii. To kluczowe osiągnięcie otwiera nowe perspektywy handlowe z przedstawicielami Zanzibaru, wyrażającymi nadzieję na bezpośrednie relacje handlowe z polskimi producentami drobiu.

Projekt „Wsparcie ekspansji polskiego sektora drobiarskiego na rynku Afryki” pozwolił na osiągnięcie znaczących postępów, w tym uzgodnienia świadectw zdrowia dla mięsa drobiowego. Działania te stanowią istotny krok w kierunku nawiązania współpracy handlowej z krajami Afryki, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu eksportu polskiego drobiu na światową scenę. Oczekujemy, że kolejne etapy projektu przyniosą dalsze sukcesy i umocnią pozycję polskiego drobiarstwa na międzynarodowym rynku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zatwierdzenie-swiadectwa-zdrowia-dla-polskiego-miesa-drobiowego-wywozonego-do-namibii

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Rozmowy-polsko-namibijskie-w-zakresie-weterynarii/idn:2420

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Rozmowy-z-Namibia-i-Angola-ws.-eksportu-miesa-drobiowego-z-Polski-/idn:2417

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/spotkanie-z-delegacja-angoli-i-tanzanii