• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

„Polska Wołowina – Jakość, która się Opłaca”

Dodano: 10 gru 2023

Dnia 9 grudnia w Hotelu Pod Wiatrakami w Warcie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi o nazwie „Polska Wołowina – Jakość, która się Opłaca”. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie i omówienie różnych aspektów związanych z produkcją i jakością polskiej wołowiny, a także promocja tego istotnego sektora.

Pierwszą prezentację wygłosił dr hab. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB. Skoncentrował się on na klasyfikacji tusz wołowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odtłuszczania
i oceny dojrzałości mięsa. Wartość wołowiny stała się centralnym punktem analizy, przekazując istotne informacje dotyczące obiektywnej ceny zwierzęcia.

Następnie głos zabrał Lek. Wet. Marek Damsz, który skupił się na odchowie cieląt
i polecanych rasach bydła do krzyżówek towarowych. Prezentacja obejmowała omówienie efektu heterozji oraz przedstawienie różnych ras krów i ich krzyżówek, dostarczając wglądu w kluczowe aspekty hodowli, zdrowia i efektywności produkcji mięsa.

Kolejny punkt konferencji dotyczył pilotażu projektu paszportyzacji polskiej żywności dla rynku wołowiny. Roman Grzesiak i Adam Patkowski przedstawili wyniki swoich prac, wnioski i rekomendacje. Szczegółowa analiza rynku wołowiny, w tym analiza SWOT, dostarczyła uczestnikom wiedzy na temat perspektyw rozwoju tego sektora.

Stanisław Stefański z BNP Paribas Polska przedstawił aktualną sytuację i trendy na rynku wołowiny, podkreślając różnice między cenami skupu a cenami detalicznymi.

Część konferencji zakończył prelekcją dr hab. Marcin Gołębiowski, który omówił kwestie związane z dobrostanem zwierząt i zrównoważoną produkcją wołowiny, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania pomieszczeniami dla cieląt.

Moderatorką konferencji była Agnieszka Łuczak, reprezentująca Stowarzyszenie Innowatorów Wsi, która skutecznie poprowadziła całe wydarzenie.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży mięsnej, a przedstawione prezentacje wniosły wartościowy wkład w rozwój sektora wołowiny.

W ramach programu odbył się także konkurs dedykowany Kółkom Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczyły następujące KGW: Lipicze, Proboszczewice, Gołuchy-Łabędzie, Kobiety Pokoleń Chlewo oraz „Makowe Wolanki” z Woli Tłomakowej. Konkurs stanowił doskonałą okazję do prezentacji umiejętności kulinarnych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania polskiej wołowiny.

Po konferencji odbył się pokaz kulinarny Jakuba Budnika i Michała Budnika, którzy przygotowali autorską degustacje dla uczestników.

Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.