• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Publikacja zatytułowana „Waliszewice w historii i wspomnieniach”

Dodano: 12 mar 2019

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi przygotowuje publikację zatytułowaną:

„Waliszewice w historii i wspomnieniach”

Będzie to pierwsze większe opracowanie dziejów tej miejscowości i życia jej mieszkańców.

Jakże bogata i ciekawa jest historia tej wsi!

Pragniemy ją przypomnieć – aby Ci, którzy dziś ją tworzą mogli przenieść się w dawne czasy i nad minionym pięknem podumać, a młodszemu pokoleniu – aby ją poznało, pokochało i zachowało dla przyszłości.

Choć zmieniał się w Waliszewicach z biegiem lat poziom i sposoby gospodarowania, zanikało dawne tradycyjne rzemiosło, odchodziły w przeszłość bezpowrotnie dawne obrzędy, zwyczaje, wierzenia, pieśni to jednak ten miniony świat został przywołany w I rozdziale naszej publikacji – autorstwa Pani Bożenny Antoszczyk.

Ostatnimi właścicielami dworu w Waliszewicach byli Lucyna z Łukomskich i Franciszek Hepkowie. Dziś po dworze ziemiańskim w Waliszewicach nie ma już śladu, ale mało kto wie, że jego historia splotła się z dziejami polskiego kina. Stąd pochodziła Helena z Hepków Drzewicka współwłaścicielka największej przedwojennej Wytwórni Filmowej „Falanga” w Warszawie.

Sprzedaż waliszewickiej ziemi przez jej ojca umożliwiła zakup pierwszego laboratorium filmowego. Czytelnicy będą mogli zobaczyć unikalne dziś fotografie dawnych ateliers wraz z urządzeniami do produkcji polskich filmów, których nagrano 91 (m.in. „Pani Minister tańczy”, „Jadzia”, „Pan Tadeusz”) oraz do kopiowania filmów zagranicznych. W latach dwudziestych i trzydziestych minionego wieku skopiowano ich aż 255!

Za pieniądze uzyskane ze sprzedażny części Waliszewic zakupiona została również kamienica w Kaliszu, gdzie mieścił się przed wojną kinoteatr „Stylowy” zapewniający środki utrzymania rodzinie Hepke po sprzedaży majątku. Tu przygrywali do filmów niemych muzycy z rodziny Wiłkomirskich.

Opowieść o rodzinie Hepke, której korzeni trzeba szukać w Szwecji przedstawia w II rozdziale Pani Bożenna Antoszczyk.

Interesujący materiał o życiu dawnych mieszkańców Waliszewic przywołuje Pan Eugeniusz Wypyszyński w kolejnym rozdziale książki. Umieszcza on wszelkie zapisy znajdujące się w księgach urodzin, ślubów i zgonów mieszkańców Waliszewic parafii Chlewo, od początków XIX wieku. Zainteresowani tworzeniem drzew genealogicznych swoich rodzin znajdą tu ciekawe informacje.

Jedną z wielu bohaterek książki będzie Pani Stanisława Łuczak, która nieprzerwanie przez 40 lat była sołtysem wsi i za czasów jej działania wspólnie z mieszkańcami wieś zmieniała swoje oblicze.

O działalności Stowarzyszenia Innowatorów Wsi, które przygotowuje niniejszą publikację pisze Pani Maria Łuczak w ostatnim rozdziale książki. Stowarzyszenie jest organizacją ogólnokrajową, która działa na rzecz wspólnoty i realizuje projekty skierowane do szerszego kręgu odbiorców, a przede wszystkim polskich rolników i mieszkańców wsi.

Książka będzie liczyć 350 stron a jej nakład wyniesie 1000 egzemplarzy.

Uprzejmie informujemy, że pierwsza promocja książki połączona z prelekcją i wystąpieniem Pana Andrzeja Laudowicza, wnuka Franciszka Hepke z Waliszewic odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godz. 13.00 w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej (Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie)

Następna promocja będzie miała miejsce we wsi Waliszewice (sala OSP) w dniu 28 kwietnia (niedziela) godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!