• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Raport na temat warunków eksportowych z Polski do Uzbekistanu mięsa drobiowego

Dodano: 04 gru 2019

Uzbekistan jest państwem położonym w Azji Środkowej między dwiema wielkimi rzekami Amu-Daria i Syr-Daria, nieposiadającym dostępu do morza. Powierzchnia kraju wynosi 447,4 tys. km2 i jest w większości równinna. Liczba ludności wzrosła z 26,9 mln osób w 2007 r. do 32,9 mln osób w 2018 r. Nominalna wartość PKB kraju zwiększyła się z 22,3 mld USD w 2007 r. do 81,8 mld USD w 2015 roku, po czym zmalała do 50,5 mld USD w 2018 r. Gospodarka krajowa cechowała się relatywnie wysokim deflatorem PKB, który osiągnął maksimum 36,8% w 2014 r. i utrzymywał się na poziomie 19,4%-28,1% w latach 2017-2018. W związku z wysoką inflacją realne tempo wzrostu PKB obniżyło się z 9,5 % w 2007 r. do 5,1% w 2018 r.

Uzbekistan jest członkiem ponad 100 organizacji międzynarodowych i tworzy nowe  relacje w ramach różnych struktur współpracy wielostronnej. Jest członkiem między innymi takich organizacji międzynarodowych i regionalnych jak: ONZ, Bank Światowy, WNP, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OBWE, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, MOP,  Szanghajska Organizacja Współpracy (członkowie: Kazachstan, Federacja Rosyjska, Chiny, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan). W 2018 roku Uzbekistan został członkiem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). W 2013 r. Uzbekistan podpisał protokół o przystąpieniu do Strefy Wolnego Handlu WNP (ratyfikowany w I poł. 2014 r.). W 2017 r. Uzbekistan wznowił proces ubiegania się o członkostwo w WTO.

Raport na temat warunków eksportowych z Polski do Uzbekistanu mięsa drobiowego – PDF