• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Rozpoczęliśmy współpracę z SGGW!

Dodano: 20 sty 2022

Wspólne projekty badawcze wspierające podnoszenie konkurencyjności polskiej produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, wymiana wiedzy oraz doświadczeń, pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności przez studentów – to tylko kilka z obszarów współpracy Stowarzyszenia Innowatorów Wsi z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W dniu 1 grudniu 2021 r. podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie. Choć współpracowaliśmy do tej pory indywidualnie z wieloma pracownikami uczelni, to obecne porozumienie przenosi nasze wspólne działania na inny, wyższy poziom.

Początki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW sięgają roku 1816, kiedy powstał Instytut Rolniczy na Marymoncie, pierwsza w Polsce i czwarta w Europie uczelnia rolnicza. Obecnie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami między innymi w dziedzinie rolnictwa i ogrodnictwa oraz technologii żywności i żywienia. W wielu dziedzinach SGGW jest ważnym ośrodkiem na światową skalę w dziedzinie nauk przyrodniczych, o czym świadczy obecność uczelni na 70. miejscu rankingu QS World University Rankings 2021 (by Subject – Agriculture & Foresty)

W zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych uczelni rolniczych (rolnictwo i leśnictwo) SGGW uplasowała się razem z takimi uczelniami jak  Hokkaido University, University of Nottingham oraz Yale University.

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi jest natomiast ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych, których celem wspólnego działania jest praca na rzecz równomiernego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Mając na uwadze wspólne cele i potrzebę przyspieszenia wdrożeń do przemysłu opracowań naukowo-badawczych oraz promocji rozwiązań zwiększających konkurencyjność polskiej produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego obie instytucje postanowiły połączyć siły, czego przejawem jest podpisane w grudniu porozumienie o współpracy.

 W ramach porozumienia planowana jest wspólna organizacja kursów, seminariów oraz konferencji naukowych, prowadzenie badań naukowych, a także doskonalenie metod związanych z procesem kształcenia w SGGW, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów uczelni w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.

SGGW będzie także wspierać SIW poprzez upowszechnianie informacji o naszych działaniach. Z kolei my w naszych projektach będziemy wykorzystywać potencjał SGGW w zakresie usług naukowo-badawczych oraz będziemy przyjmować studentów SGGW na praktyki czy staże zawodowe. Koordynatorem projektu ze strony SGGW jest dr inż. Sławomir Jarka, zaś ze strony SIW – Krzysztof Łuczak.