• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Targi Agro Food Drink Tech 2018 w Gruzji – podsumowanie

Dodano: 02 gru 2018

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi zapoczątkowało działania zmierzające do otwarcia dla polskiego drobiu rynków państw Kaukazu. W tym regionie rynkiem najbardziej bliskim dla polskich produktów rolnych i polskiego przemysłu spożywczego jest Gruzja, z którą Polska ma doskonałe relacje polityczne i gospodarcze. Stowarzyszenie rozpoczęło promocję polskiego mięsa drobiowego na rynku gruzińskim od udziału pięcioosobowej grupy polskich producentów drobiu w targach AgroFood/Drink/Tech w Tbilisi w dniach 20 -23 listopada 2018 r.  w ramach zadania pt. „Wsparcie branży drobiarskiej na obszarze Azji i Kaukazu przez udział w targach – Gruzja”, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Targi były istotnym wydarzeniem marketingowym pozwalającym potencjalnym klientom z Gruzji na poznanie możliwości eksportowych i technologicznych polskiego drobiarstwa. Mamy nadzieję, że zainteresowanie wyrażające się w licznych rozmowach z lokalnymi przedsiębiorstwami handlowymi przyniesie efekty w postaci ofert zakupu polskiego drobiu na rynek gruziński. Ważny był także przekaz informacyjny dla gruzińskiej publiczności licznie odwiedzającej targi  i zainteresowanie mediów polską ofertą. Nasze stoisko było dobrze widoczne, a obsługa w języku gruzińskim i angielskim pomagała w nawiązywaniu dobrych kontaktów z klientami. Należy odnotować także wizyty na stoisku Stowarzyszenia handlowców z krajów sąsiadujących z Gruzją między innymi z Azerbejdżanu czy Armenii, ważne z punktu widzenia dalszych relacji handlowych i możliwości utworzenia w Gruzji centrum logistycznego dla eksportu polskiego drobiu. Ta sprawa była także przedmiotem dyskusji z przedstawicielami administracji rządowej Gruzji. Udział Stowarzyszenia w ruchliwych targach w stolicy Gruzji spotkał się  z dużym zainteresowaniem ze strony czynników oficjalnych. Przedstawiciele Stowarzyszenia i producenci drobiu wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gruzji z pierwszym zastępcą ministra, wiceministrem Nodarem Kereselidze, a stoisko Stowarzyszenia odwiedził, wziął udział w dyskusji z producentami i udzielił wywiadu naszym przedstawicielom wiceminister Giorgi Khanishvili odpowiedzialny w ministerstwie za sprawy rolnictwa.

Udział Stowarzyszenia w targach w Tbilisi został także zauważony i dobrze oceniony przez naszych przedstawicieli dyplomatycznych. Ambasador Rzeczpospolitej w Tbilisi, Mariusz Maszkiewicz spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia i producentami, udzielając także wywiadu dla polskich mediów rolniczych na naszym stoisku. Także radca handlowy Ambasady Przemysław Pierz i dyrektor Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Karolina Zaręba poświęcili wiele uwagi naszemu udziałowi w targach i przekazali nam wiele cennych spostrzeżeń dotyczących rynku gruzińskiego. Stowarzyszenie podpisało także porozumienie o współpracy z Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową, reprezentowaną w Gruzji przez Prezesa Marcina Rutowicza.

Zarząd Stowarzyszenia Innowatorów Wsi chciałby podziękować Ambasadorowi Gruzji  w Warszawie za rozmowę i pomoc w przygotowaniu wyjazdu. Chcemy także w imieniu Stowarzyszenia oraz w imieniu wszystkich uczestników wyjazdu złożyć serdeczne podziękowania Jagodzie Mrożek-Myszkowskiej i Michałowi Khomasuridze naszym tłumaczom i przewodnikom po Tbilisi, dzięki którym nasz pracowity pobyt na targach może przynieść zakładane przez nas efekty.