• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

Umowa z COP podpisana. Startuje promocja gospodarcza regionu

Dodano: 27 sty 2022

Obecność na najważniejszych targach, misje gospodarcze, nawiązanie zagranicznych kontaktów, a przede wszystkim promocja polskiej produkcji rolno-spożywczej na świecie – to wszystko będzie możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało Stowarzyszenie Innowatorów Wsi w ramach umowy zawartej z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, reprezentującym Województwo Łódzkie.

Działania podjęte w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu – szansa na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolnego” pozwolą wypracować kompleksową ofertę promocji gospodarczej, prowadzącej do wzrostu eksportu i pozyskania nowych rynków zbytu. Jak pokazała analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego, takiego wsparcia potrzebują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Założeniem realizowanego przez nas projektu jest także ułatwienie nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskanie informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności rynków obejmujących regionalne specjalizacje. Będzie to możliwe dzięki udziałowi przedsiębiorstw z regionu w najważniejszych na świecie targach i konferencjach – Dubaju (Konferencja i Targi GULFOOD), Szanghaju (Konferencja i Targi SIAL) czy Kenii (Konferencja i Targi FOOD ARGO). Firmy wytypowane przez SIW w drodze konsultacji będą miały szansę wziąć udział w misjach gospodarczych umożliwiających im nawiązanie zagranicznych kontaktów i współpracy. Projekt skierowany jest do przedstawicieli branży rolniczej regionu specjalizujących się w następujących kategoriach żywności: mleko i przetwory mleczne, mięso i wyroby z mięsa oraz warzywa i owoce.

Jako Stowarzyszenie Innowatorów Wsi doskonale wiemy, że kluczowe dla regionalnego rynku przetwórstwa rolno-spożywczego jest stymulowanie internacjonalizacji MŚP oraz nawiązywanie zagranicznych kontaktów, które pozwolą zdobyć nowe rynki zbytu. Opracowany przez nas projekt pozwoli na promocję wspólnych, komplementarnych działań wśród przedsiębiorców sektora MŚP, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa łódzkiego. 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończy się w 2023 r.