• Phone
    Telefon

    +48 605 480 560

  • E-mail
    Adres e-mail

    kontakt@innowatorzywsi.pl

,,Waliszewice w historii i wspomnieniach’’

Dodano: 02 maj 2019

By zrozumieć wieś należy widzieć, czym żyją jej mieszkańcy, zrozumieć ich instynktowną zdolność obserwacji i typowy rodzaj ludowej mądrości. W pełni to się udało autorom książki ,,Waliszewice w historii i wspomnieniach’’ wydanej z inicjatywy Stowarzyszenia Innowatorów Wsi . Aby monografia tej niewielkiej wsi położonej w powiecie sieradzkim mogła ujrzeć światło dzienne niezbędne okazało się pozyskanie na ten cel za pośrednictwem Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuję w obszary wiejskiej.

Licząca 344 strony publikacja pod redakcją Bożenny Antoszczyk pokazuje jak zmieniała się wieś, przybliża piękno tej niewielkiej wioski położonej na skraju województwa łódzkiego, jej mieszkańców i tradycję.

O tym, jak publikacja była potrzebna świadczy chociażby liczba osób zainteresowanych jej otrzymaniem, które uczestniczyły w dwóch spotkaniach promocyjnych zorganizowanych w Warszawie i Waliszewicach. Ludzie szukający własnych korzeni, historii swojej małej ojczyzny przyjechali nawet z odległych stron, aby choć jej cząstkę w postaci książki zabrać do domu i wraz z nią wybrać się do krainy swojego dzieciństwa.

Pierwsze spotkanie promujące książkę miało miejsce 25 kwietnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.  W jego trakcie oprócz prezentacji dokonań autorów poszczególnych rozdziałów oraz prezentacji fragmentów książki miała też miejsce prelekcja poświęcona przemianom zachodzącym na łódzkiej wsi na przestrzeni ostatnich stu lat z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska. Osoby uczestniczące w spotkaniu (około 100) mieli też okazję spróbować potraw regionalnych z tego regionu województwa łódzkiego oraz uczestniczyć w rozmowach kuluarowych z autorami książki – Bożenną Antoszczyk, Eugeniuszem Wypyszyńskim i Marią Łuczak oraz z członkami Stowarzyszenia Innowatorów Wsi. W trakcie imprezy zasłużeni mieszkańcy Waliszewic otrzymali odznaczenia resortowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” przyznane im na wniosek Stowarzyszenia Innowatorów Wsi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne spotkanie promocyjne odbyło się 28 kwietnia na Sali OSP w Waliszewicach. Uczestniczyło w nim około 400 osób, w tym też bohaterowie książki na czele ze Stanisławą Łuczak, sołtysem wsi Waliszewice w latach 1974 – 2015. Zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem oprócz prezentacji książki dokonano również poświęcenia powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia Innowatorów Wsi boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, gier plenerowych i obiektów małej architektury. Osoby uczestniczące w spotkaniu oprócz prelekcji i prezentacji dotyczącej materiału prezentowanego w książce mieli też okazję uczestniczyć w koncercie muzyki folkowej oraz degustacji soków i potraw regionalnych. Podobnie jak w Warszawie podczas promocji książka była rozdawana bezpłatnie.