• Phone
  Telefon

  +48 605 480 560

 • E-mail
  Adres e-mail

  kontakt@innowatorzywsi.pl

Umowy na dwa Granty z LGD T.U.R. zostały podpisane.

Dodano: 14 lis 2018

W październiku i listopadzie br. Stowarzyszenie Innowatorów Wsi podpisało dwie umowy z Turkowską Unią Rozwoju – T.U.R. na realizacje następujących projektów Grantowych:

 • Spisanie historii Waliszewic szansą na zachowanie i promocję dziedzictwa lokalnego.
 • Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Przedmiotem operacji „Spisanie historii Waliszewic szansą na zachowanie i promocję dziedzictwa lokalnego jest wydanie książki – monografii o miejscowości Waliszewice i jej promocji na dwóch spotkaniach. Ponadto, w związku z wydaniem książki zostaną przeprowadzone dwie prelekcje o charakterze edukacyjnym przy okazji każdego z dwóch spotkań promujących książkę.

Książka ma zwierać dzieje Waliszewic: dwór i dzieje mieszkańców dworu, szkolnictwo, dzieje parafii, do której przynależy miejscowość, zabytki architektury, chaty, dawna szkoła, owczarnia, ruiny, życie codzienne i pracę mieszkańców Waliszewic, świętowanie – obyczaje, strój, pieśni, sołtysi, wspomnienia z czasów I i II wojny światowej, krzyże i kaplice przydrożne, sylwetki znaczących osób w Waliszewicach, biogramy rozmówców, ilustracje, zdjęcia, rysunki. W wydanej książce przedstawiona zostanie historia Waliszewic dzieciom i młodzieży oraz następnym pokoleniom. Fragment książki będzie opisywał dzieje dziedziców Waliszewic, Lucyny i Franciszka Hepków (potomka oficera Szwedzkiego, który brał udział w wojnie „trzydziestoletniej” oraz w „potopie szwedzkim” na ziemiach polskich), którzy za pieniądze ze sprzedaży majątku kupili córkom kamienice i Kino „Stylowe” w Kaliszu oraz urządzili nowoczesne laboratorium fotograficzne „Falanga” w Warszawie. Syn Franciszka i Lucyny – Stanisław ożenił się z Heleną z Szumskich, siostrą Marii Dąbrowskiej…

Książka ukarze się na przełomie I i II kwartału 2019 roku.

Drugim Grantem jest projekt Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców”.

Głównym celem projektu jest wykonanie siłowni zewnętrznej, gier plenerowych i urządzeń małej architektury, czyli zagospodarowanie części działki znajdującej się w miejscowości Waliszewice, co wpłynie na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców. Wybudowane jest już boisko do piłki nożnej i bieżnia. Powstanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na terenie wsi Waliszewice nie tylko umożliwi zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, ale wpłynie na poprawę jej estetyki i funkcjonalności.

Dodatkowo chcemy, aby w te działanie zaangażowała się cała społeczność lokalna Waliszewic licząca ponad 160 osób oraz mieszkańcy sąsiadujących wsi. Praca nad realizacją wspólnej inicjatywy i na rzecz dobra wspólnego przyczyni się do pogłębienia więzi lokalnych i integracji mieszkańców.

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, bowiem wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Obiekt swoim działaniem ma przede wszystkim zainteresować dzieci i młodzież z uwagi na brak ogólnie dostępnych rozrywek, a także miejsca, gdzie mogłyby się spotkać i spędzić wspólnie czas w sposób wartościowy i konstruktywny, choć swoim działaniem obejmie całą społeczność. Brak świetlicy, parku rozrywki, kina, znaczne oddalenie od miast powiatowych czy wojewódzkich powoduje w mieszkańcach, głównie młodzieży poczucie odizolowania, marginalizacji, wykluczenia i niskiej jakości życia.

Projekt zostanie zrealizowany na przełomie I i II kwartału 2019 roku.